“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” tối 6/11.

newsletter >>