Điều khoản sử dụng

Quy định chung

Website http://everland.vn là trang thông tin điện tử đăng tải và lưu giữ các thông tin, tài liệu, tài nguyên số hóa của Tập đoàn Everland (EVG), bao gồm nhưng không giới hạn ở: các bản tin, bài viết, thông cáo, công bố, bản cáo bạch, hình ảnh, tệp âm thanh, video clip, ấn phẩm số hóa và bất kỳ tư liệu nào khác.

Bằng việc truy cập vào Website này, bạn (người sử dụng) được coi là đã hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định dưới đây liên quan đến việc truy cập, sử dụng thông tin trên Website http://everland.vn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Website http://everland.vn cùng tất cả các nội dung được đăng tải và lưu giữ trên đó đều thuộc bản quyền của EVG, đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, chia sẻ, xuất bản, nhân bản, khai thác thông tin có trên Website này dưới bất kỳ hình thức nào vì mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép trước bằng văn bản của EVG thì đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. EVG có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của EVG

EVG chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, tài liệu, tài nguyên số hóa được đăng tải và lưu giữ trên Website http://everland.vn đều tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

EVG có quyền thay đổi hoặc xóa bỏ các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ Website http://everland.vn mà không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho người sử dụng.

EVG có quyền thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết để bảo vệ và chống lại các hành vi truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy Website http://everland.vn và/hoặc các nội dung được đăng tải và lưu giữ trên đó tại mọi thời điểm.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

EVG cho phép người sử dụng được đọc, xem, trích dẫn, in, tải, chuyển tiếp hoặc chia sẻ các thông tin được đăng tải và lưu giữ trên Website http://everland.vn nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng để không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của EVG.
Người sử dụng phải đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng Website http://everland.vn; không được can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Website của những người sử dụng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của EVG.

Giới hạn trách nhiệm

EVG tuyên bố không chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ sự thiệt hại, tổn thất, rủi ro do việc khai thác sử dụng thông tin trên Website http://everland.vn chưa được tìm hiểu, xác minh chính xác bằng các biện pháp luật pháp cho phép và được điều khoản điều kiện này quy định; (ii) các thiệt hại gây ra do thông tin trên Website, sự truyển tải thông tin Website bị gián đoạn, bị hạn chế, tài nguyên thông tin, website bị thiệt hại do vi rút, đánh cắp dữ liệu, sự kiện bất khả kháng gây ra; (iii) bất kỳ thiệt hại xảy ra cho bên đăng nhập, sử dụng thông tin trên Website gây ra không do lỗi của EVG; (iv) thiệt hại bởi sử dụng thông tin vào các mục đích không phù hợp với mục đích được phép, vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm, bỏ qua các cảnh báo gây hại, xâm phạm đến quyền lợi của bên liên quan.

Sửa đổi Điều khoản sdụng

EVG bảo lưu quyền được tự quyết định sửa đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật lên Website mà không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho người sử dụng. Bằng việc tiếp tục truy cập vào nội dung Webstite này sau thời điểm sửa đổi Điều khoản sử dụng, được hiểu là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng đã được EVG sửa đổi và cập nhật.