STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÂN ĐỒN 1 Vân Đồn, Quảng Ninh 15.12.2022
2 PHÁP CHẾ TỔNG HỢP 2 Hà Nội 15.12.2022
3 CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH 1 Hà Nội 15.12.2022
4 CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 3 Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Yên 15.12.2022
5 TRƯỞNG BAN ĐẦU TƯ DỰ ÁN 1 Hà Nội 15.12.2022
6 TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ 1 Hà Nội 15.12.2022

liên hệ trực tiếp

Trụ sở: TẦNG 3 TÒA NHÀ 97 - 99 LÁNG HẠ, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI
Liên hệ: Ban nhân sự