MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC EVERLAND

Phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động, sáng tạo, kỷ luật và khát vọng cống hiến luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Everland. Để thực hiện được mục tiêu đó, Tập đoàn đã và đang áp dụng hàng loạt chính sách linh hoạt từ tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân sự cho đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết mọi người.

Chính sách tuyển dụng

Cùng với việc mở rộng quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động, bộ máy nhân sự của Tập đoàn và các Công ty thành viên cũng không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh trong giai đoạn mới.

Nhân sự làm việc tại Tập đoàn Everland không chỉ đòi hỏi có kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm vững vàng, mà còn phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao và thái độ nghiêm túc với công việc, đặc biệt là phải có khả năng thích ứng nhanh nhạy với sự thay đổi của thị trường, sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0.

Để phát triển được đội ngũ nhân sự chất lượng cao, Tập đoàn Everland đã áp dụng chính sách tuyển dụng linh hoạt và một chế độ đãi ngộ hấp dẫn để đảm bảo tính cạnh tranh trong thu hút nhân sự, nhân tài. Các quy trình, quy chế tuyển dụng cũng luôn được rà soát và đổi mới, hoàn thiện để bắt kịp với diễn biến của thị trường lao động, việc làm.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và nhu cầu hoạt động, kế hoạch tuyển dụng của Tập đoàn được hoạch định theo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, dựa trên nguyên tắc tuyển dụng đảm bảo Công khai – Công bằng – Bình đẳng cho mọi vị trí công việc và mọi ứng viên.

Chính sách đào tạo

Với việc chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, Tập đoàn Everland thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Các chương trình đào tạo được xây dựng chi tiết như: Đào tạo định hướng, hội nhập dành cho các nhân sự mới; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động; đào tạo về các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn để mỗi cán bộ, nhân viên thực sự trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Everland đến với khách hàng, đối tác.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Everland còn đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt kế cận để phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Tập đoàn, đồng thời tạo mọi cơ hội để những người trẻ có năng lực được bộc lộ hết năng lực bản thân, khát khao cống hiến và bước lên những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp.  

Định kỳ hàng quý, Everland cũng tổ chức chương trình khảo sát nhu cầu đào tạo, đánh giá trình độ hiện tại của các nhân sự tại các vị trí làm căn cứ để xây dựng và đề xuất lộ trình thăng tiến cho các nhân sự tiềm năng, có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Tập đoàn.

Với các chương trình đào tạo bài bản, chi tiết, Tập đoàn Everland đang từng bước nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực, thu hút và giữ chân người tài, cải thiện và quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng, thương hiệu Tập đoàn trên thị trường.

Chế độ phúc lợi

Everland hiện đang áp dụng chế độ phúc lợi khá đa dạng và cạnh tranh trên thị trường.

Người lao động làm việc tại Tập đoàn được nhận các khoản tiền lương, thưởng theo Quy chế thi đua khen thưởng của Tập đoàn gồm: Khen thưởng đột xuất cho CBNV có thành tích tốt; khen thưởng cuối năm dựa trên kết quả bầu chọn hàng năm; tặng thưởng cho CBNV nhân các ngày Lễ, Tết, v.v...

Các chính sách đãi ngộ được xây dựng linh hoạt theo năng lực đóng góp của mỗi cá nhân, cấp bậc và theo từng thời điểm cụ thể nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng giữa những người lao động, khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ CNBV.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng triển khai nhiều chương trình phúc lợi gia tăng, các ưu đãi chuyên biệt thụ hưởng từ chính hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Everland nhằm giúp cán bộ, nhân viên an tâm làm việc, tăng thêm thu nhập, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.