GẮN KẾT
CÙNG PHÁT TRIỂN

Xác định văn hóa là nền tảng sức mạnh của doanh nghiệp, trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Everland, việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp luôn được Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV hết sức coi trọng. Trải qua hàng thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng với những thành quả Tập đoàn đạt được thì nền tảng văn hóa doanh nghiệp cũng từng bước được tạo dựng dựa trên bản sắc riêng và các giá trị cốt lõi.

GẮN KẾT<br> CÙNG PHÁT TRIỂN
GẮN KẾT<br> CÙNG PHÁT TRIỂN

GẮN KẾT<br> CÙNG PHÁT TRIỂN

Gắn kết cùng phát triển là yếu tố bao trùm trong văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Everland, nơi tạo lập một môi trường làm việc gắn kết, hòa đồng để mỗi CBNV đều coi Tập đoàn là ngôi nhà chung của mình và ứng xử với đồng nghiệp, cấp trên như những người thân trong gia đình. Từ Ban lãnh đạo cho đến mỗi CBNV Tập đoàn luôn gần gũi, chia sẻ tình yêu thương, sự đam mê trong công việc và niềm vui trong cuộc sống, cùng nhau nỗ lực hết mình vì tương lai phát triển của Tập đoàn.

GẮN KẾT<br> CÙNG PHÁT TRIỂN

GẮN KẾT<br> CÙNG PHÁT TRIỂN

Sáng tạo, cống hiến là phẩm chất đặc trưng của con người và văn hóa Everland. Mỗi CBNV và người lao động làm việc tại Tập đoàn Everland luôn được khuyến khích phát huy tinh thần sáng tạo, tìm tòi đổi mới trong công việc, giải phóng năng lực cá nhân. Được chăm lo mọi điều kiện để làm việc hiệu quả và cống hiến hết mình, góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội và đất nước.