Phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt của Tập đoàn Everland từ ngày đầu thành lập và trong suốt chặng đường phát triển vừa qua. Từ khâu hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh, xác định các giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của Tập đoàn, cho đến việc lựa chọn lĩnh vực hoạt động, mô hình quản trị, phát triển đội ngũ nhân sự và xây dựng văn hoá doanh nghiệp đều hướng đến mục tiêu dài hạn, kiến tạo các giá trị bền vững.

Cùng với việc mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng nguồn lực một cách hợp lý, Tập đoàn Everland luôn đặt yếu tố an toàn và hiệu quả lên hàng đầu, không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh và quản trị của Tập đoàn đều thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với chuẩn mực quản trị công ty đại chúng, tuân thủ sự quản lý giám sát của các cơ quan Nhà nước và các cổ đông, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Mọi quyết sách về đầu tư, kinh doanh đều được Ban lãnh đạo tính toán, cân nhắc và triển khai theo lộ trình bài bản, khoa học.

Mục tiêu phát triển bền vững còn thể hiện ở chiến lược huy động và sử dụng các nguồn lực của Tập đoàn. Ưu tiên cao nhất của Tập đoàn Everland là sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và và tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có để triển khai chiến lược kinh doanh, các dự án đầu tư. Việc huy động các nguồn vốn bên ngoài phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và được kiểm soát chặt chẽ về mục đích, hiệu quả sử dụng và khả năng hoàn trả, không lạm dụng đòn bẩy tài chính hoặc các công cụ tài chính thiếu an toàn dẫn đến rủi ro mất kiểm soát.

Mục tiêu phát triển bền vững còn đặt ra đối với từng lĩnh vực hoạt động và từng dự án đầu tư. Với sứ mệnh tiên phong phát triển bất động sản bền vững, từ việc lựa chọn các phân khúc thị trường bất động sản, địa điểm, quy mô, lộ trình và phương thức triển khai đến cơ cấu sản phẩm của từng dự án đều được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với nhu cầu thị trường và đảm bảo hiệu quả đầu tư bền vững. Công tác quy hoạch, thiết kế cũng luôn tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và đón đầu các xu hướng mới của thế giới, tối ưu hóa hiệu quả công trình và hướng đến sự phát triển bền vững. Các giải pháp thiết kế và thi công công trình cũng chú trọng hiệu quả tối đa trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thi công và vật liệu xây dựng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. Công tác quản lý, vận hành các khu nghỉ dưỡng, khu đô thị được thực hiện bởi các đơn vị vận hành chuyên nghiệp và uy tín, ứng dụng triệt để các giải pháp công nghệ mới trong quản lý vận hành để giảm thiểu chi phí nhân lực, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với khách hàng.

Mục tiêu phát triển bền vững còn kết tinh trong giá trị các dự án, công trình xây dựng và chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Everland. Mỗi dự án, công trình hay sản phẩm, dịch vụ mà Tập đoàn Everland cung cấp ra thị trường đều hướng đến phục vụ nhu cầu và lợi ích xã hội và không ngừng được cải tiến, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, với mong muốn đem đến cuộc sống hạnh phúc và nhân văn cho công đồng dân cư.

 

Trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng

Trong chiến lược phát triển của mình, Tập đoàn Everland luôn đề cao trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, coi đó vừa là đạo lý kinh doanh, vừa là sứ mệnh vinh quang của doanh nghiệp.

Xác định con người là yếu tố trung tâm, Tập đoàn Everland luôn quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBNV và người lao động để họ yên tâm làm việc và cống hiến lâu dài cho Tập đoàn.

Khi đề xuất dự án đầu tư tại các địa phương, Tập đoàn Everland luôn quan tâm giải quyết hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước, người dân và cộng đồng. Các dự án mà Tập đoàn triển khai đều hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cấp hạ tầng dịch vụ du lịch, chỉnh trang bộ mặt đô thị, tạo sinh kế lâu dài cho người dân và tăng thu ngân sách địa phương. Các yếu tố văn hóa bản địa, phong tục tập quán và nhu cầu, nguyện vọng của người dân địa phương đều được Tập đoàn nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào trong từng dự án.

Cùng với hoạt động đầu tư kinh doanh, Tập đoàn Everland còn thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xã hội và phát triển cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; chung tay thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, người có công; hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo sức khỏe người dân; tham gia đóng góp cho việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh…

Bên cạnh đó, ý thức được vận mệnh của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển và thịnh vượng chung của đất nước nên Tập đoàn Everland luôn quan tâm thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế, nộp thuế đầy đủ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Bảo vệ môi trường

Một trong những mục tiêu và yêu cầu của phát triển bền vững là gắn trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với việc bảo vệ môi trường. Nhận thức rõ trách nhiệm này, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn Everland luôn gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn với công tác bảo vệ môi trường bằng những chủ trương, giải pháp và hành động thiết thực, như:

• Nâng cao ý thực tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong việc triển khai các dự án, công trình xây dựng.

• Bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo. Chủ động tìm kiếm, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, ít gây ô nhiễm trong thi công xây dựng công trình.

• Phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, hướng tới sự hài hòa giữa việc đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong khi vẫn bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.

• Tích cực hưởng ứng chiến dịch chung tay bảo vệ môi trường tại các địa phương như: trồng cây xanh, dọn dẹp rác thải, bảo tồn và tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên…