Tập đoàn Everland hoàn thành góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty CP Everland Vân Đồn
Theo Nghị quyết được HĐQT Tập đoàn Everland thông qua, mục đích tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Everland Vân Đồn từ 350 tỷ lên...
Everland Group hợp tác cùng Tập đoàn Thiên Minh triển khai dự án The New City Châu Đốc
Dự án Khu đô thị The New City Châu Đốc nằm ở trung tâm khu vực phát triển của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Với 4 mặt của dự...