Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland
Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Vinh - Chủ...
Newsletter Tập đoàn Everland | Tháng 1.2022
Năm 2021 khép lại với bao dấu ấn của mỗi thành viên trong gia đình Everland, chắc hẳn ai cũng đều lưu lại cho mình những kỉ...
Everland hợp tác tập đoàn công nghệ trong dự án số hóa BĐS, du lịch
Tập đoàn Everland (EVG) hợp tác Tập đoàn công nghệ Ztudium (Anh) phát triển dự án số hóa bất động sản, du lịch ứng dụng công nghệ...