Everland bàn giao công viên âm nhạc độc nhất vô nhị tại Hà Nội.
Công viên âm nhạc có một không hai tại Hà Nội do nhà thầu Everland triển khai thi công đã chính thức hoàn thành và được bàn...
Everland kiện toàn nhiều vị trí nhân sự chủ chốt
Trong một động thái nhằm tăng cường kiện toàn hệ thống quản trị theo mô hình công ty mẹ - công ty con để thực hiện chiến lược...
Everland tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Sáng ngày 26/4/2019, tại khách sạn Pullman, Thành phố Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Everland đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ...