Thông báo về giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc.
Nội dung chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.