Tư vấn dự án và môi giới đầu tư
Ngoài việc trực tiếp tham gia phát triển dự án bất động sản, Everland còn là đơn vị môi giới dự án, môi giới đầu tư chuyên nghiệp. Công ty đã và đang cung cấp các dịch vụ môi giới cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về các cơ hội đầu tư, các dự án đầu tư và các địa chỉ đầu tư trên khắp cả nước.

Các sản phẩm môi giới của Everland bao gồm các dự án bất động sản, các dự án thủy điện, dự án về hạ tầng giao thông, khai thác mỏ và các dự án đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng rừng. Chúng tôi cũng đang quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phong phú về các khách hàng, đối tác cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.