Everland xuất sắc được lựa chọn vào top 20 doanh nghiệp vốn hóa nhỏ có nội dung Quản trị công ty tốt nhất

Ngày 01/10/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách các công ty lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2018”. Theo đó, Everland đã được hội đồng Ban Giám Khảo đánh giá cao ở hạng mục Quản trị công ty và xuất sắc lọt vào vòng chung khảo cuộc bình chọn năm nay.

“Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2018” là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards) do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Dragon Capital. Bên cạnh nội dung đánh giá Báo cáo thường niên (BCTN) và Báo cáo Phát triển bền vững của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Cuộc bình chọn năm nay thực hiện đánh giá sâu hơn tình hình thực thi Quản trị công ty (QTCT) của doanh nghiệp với một bộ tiêu chí riêng, qua đó khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về QTCT nhằm hướng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững. Bốn công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC được BTC lựa chọn trở thành Ban giám khảo của cuộc thi nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn.

Nằm trong số 281 doanh nghiệp có vốn hóa nhỏ, Everland đã được hội đồng Ban giảm khảo đánh giá cao ở hạng mục Quản trị công ty và đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, nằm trong top 20 trên tổng số 60 công ty lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi. Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp về nội dung Quản trị Công ty bao gồm:

A. Quyền & Đối xử công bằng với các cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản;

B. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan;

C. Công bố thông tin và minh bạch;

D. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Vòng chung khảo của cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày 2/10/2018. Danh sách các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu có Báo cáo thường niên, nội dung Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất năm 2018 sẽ được công bố và vinh danh vào ngày 2/11/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Everland News.