Everland hoàn thành đăng ký sở hữu Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt

Ngày 13/6/2017, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã ban hành Nghị quyết số 136/2017/NQ-HĐQT-EVG về việc Everland nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt từ các cổ đông hiện tại. Đến nay, toàn bộ giao dịch chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông cũ của An Việt sang Everland đã được hoàn tất. Everland đã cử người làm đại diện phần vốn góp, nắm giữ các chức vụ quản lý chủ chốt và người đại diện theo pháp luật của An Việt.

Ngày 03/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106812322, thay đổi lần thứ 6 để ghi nhận phần vốn sở hữu của cổ đông Everland trong An Việt và ghi nhận tư cách người đại diện theo pháp luật của An Việt do Everland chỉ định.

Theo thông tin được đăng ký, Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư Everland sở hữu 98% tổng vốn điều lệ, tương đương 98 tỷ đồng. Công ty hoạt động trên một số lĩnh vực chính như: chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, kinh doanh thiết bị y tế, kinh doanh bất động sản...

Everland News.